Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Sklep Hurtowy Jagra

I. Postanowienia ogólne

1. Hurtowy Sklep internetowy Jagra, działający pod adresem www.krzewy.pl (zwany w dalszej części „Sklepem Hutrowym Jagra” bądź „krzewy.pl”),
za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie przy wykorzystaniu internetu (zwane w dalszej części „towarem/ami”),
prowadzony jest przez Jagra Szkółka Krzewów Ozdobnych.
Jagra Szkółka Krzewów Ozdobnych jest producentem krzewów i drzew ozdobnych posiadającym numer 06/01/67 w rejestrze przedsiębiorców
Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

2. Informacje na temat towarów oraz ich ceny Jagra zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Hutrowego Jagra.
Ceny hurtowe prezentowane na stronie internetowej Sklepu Hurtowego Jagra są ustanawiane niezależnie od cen detalicznych
oraz hurtowych podanych w aktualnej ofercie Szkółki Krzewów Ozdobnych Jagra widocznej na stronach krzewy.pl

3. Odpowiedzialnym za treści zamieszczone na stronie internetowej krzewy.pl jest Jagra Szkółka Krzewów Ozdobnych.
Dokładamy wszelkich starań, żeby informacje podane w sklepie internetowym były wyczerpujące, jasne i zrozumiałe,
jednak w przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt za pośrednictwem telefonu: 501-273-332
lub poczty elektronicznej (adres e-mail): [email protected]; od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00 i w soboty w godzinach 8-16.

4. Klientem dokonującym zakupu towaru za pośrednictwem Sklepem Hutrowym Jagra jest konsument, tj. osoba fizyczna,
dokonująca nabycia towaru w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
jak również w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową osoby trzeciej.

6. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Hutrowego Jagra są:

6.1. Klient, o którym mowa w powyższym pkt 4, oraz
6.2. Jagra Szkółka Krzewów Ozdobnych

7. Umowa sprzedaży towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu Hutrowego Jagra
zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez Jagra zamówienia Klienta.

8. Miejscem realizacji dostaw towarów, nabywanych za pośrednictwem Sklepu Hutrowego Jagra,
jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub po uzgodnieniu inny kraj.

9. Złożone przez klienta zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem,
że towar jest dostępny w magazynie Sklepu Hutrowego Jagra .
W przypadku niedostępności towarów, Jagra zamieszcza o tym stosowną informację
na stronie internetowej Sklepu Hutrowego Jagra przy opisie danego towaru,
przy czym brak takiej informacji na stronie internetowej Sklepu Hutrowego Jagra nie oznacza,
że dany towar jest dostępny. W przypadku niedostępności towaru, przy opisie którego
nie było stosownej informacji, klient zostanie powiadomiony mailem o niemożności zrealizowania
zamówienia, zgodnie z pkt II.3.

II. Towar i jego cena
1. Towar można zamawiać tylko i wyłącznie w paczkach po 100 sztuk.

2. Jagra zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości towarów, w tym ich ceny
na stronie internetowej Sklepu Hutrowego Jagra, przy opisie danego towaru.
Ceny umieszczone przy towarze są cenami za jedną sztukę towaru.

3. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona
liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych
zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
Towary mogą być wycofane ze sprzedaży bez podania przyczyn.

4. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Hutrowego Jagra
podawane są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT.

5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

6. Jagra zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie
Sklepu Hutrowego Jagra, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu,
przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej krzewy.pl
bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów
w zamówieniach złożonych przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych
lub wyprzedaży.

III. Zawarcie umowy

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu Hutrowego Jagra
(www.krzewy.pl) po przejściu całej procedury składania zamówienia.
W celu złożenia zamówienia Klient wykonuje co najmniej następujące czynności,
z których część może być wielokrotnie powtarzana:
dodanie do koszyka zamawianych towarów;
oznaczenia adresu dostawy (miejsca wydania rzeczy);
złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „KUP i zapłać”.

2. Klient składa firmie Jagra wiążącą ofertę nabycia towarów po przejściu procedury
składania zamówienia na stronie internetowej Sklepu Hutrowego Jagra (www.krzewy.pl),
tj. po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu oraz po potwierdzeniu, iż ofertę składa, jako konsument,
poprzez kliknięcie na przycisk „Zamawiam i płacę”.

3. Umowa sprzedaży towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu Hutrowego Jagra zostaje zawarta
z chwilą przyjęcia zamówienia klienta przez Jagra, co oznacza, że z tą chwilą umowa staje się prawnie skuteczna.
4. Zamówienie jest ważne tylko wtedy gdy jego wartość przekracza 1000 zł.
Zamówienia poniżej 1000 zł są automatycznie anulowane.
IV. Potwierdzenie i zapis tekstu umowy

1. Dane przekazane przez klienta w ramach składanego zamówienia są przechowywane i
przetwarzane przez Jagra zgodnie z polityką prywatności.

V. Termin i sposób dostawy
Dostawa będzie zrealizowana do 30 dni od złożenia zamówienia.
Po uzgonieniu pomiędzy stronami lub kiedy przeszkodą w wysłaniu sadzonek
jest odbywająca się wegetacja lub przy produkcji na zlecenie czas może być wydłużony nawet
do kilku miesięcy lub kilkunastu miesięcy.

VI. Koszty przesyłki
Dostawa towaru jest darmowa

VII. Zastrzeżenie własności towaru

Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony towar pozostaje on własnością Jagra

VIII. Zasady płatności za towar

1. Klient musi dokonać płatności przelewem na rachunek bankowy podany na stornie krzewy.pl.
Dopiero po zaksięgowaniu płatności towar zostanie wysłany.

IX. Dokumenty sprzedaży
Dowodem sprzedaży jest paragon
Na prośbę klienta zostanie może zostać wystawiona fakutra vat RR lub zwykły rachunek.

XIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej Sklepu Hurtowego Jagra znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego,
w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Towary prezentowane na stronie internetowej Sklepu Hurtowego Jagra nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Ceny hurtowe prezentowane na stronie internetowej Sklepu Hurtowego Jagra są ustanawiane niezależnie od cen detalicznych
oraz hurtowych podanych w aktualnej ofercie Szkółki Krzewów Ozdobnych Jagra widocznej na stronach krzewy.pl

4. Jagra zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Hurtowego Jagra;
wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie www.krzewy.pl . Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian
do zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowejSklepu Hurtowego Jagra, są realizowane na podstawie zapisów
obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

5. Wszelkie spory pomiędzy klientem a Jagra będą rozstrzygane przez sądy powszechne w Polsce,
przy czym Klientowi przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń,
w szczególności klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego.
W tym celu klient powinien dostarczyć do instytucji przez siebie wybranej, przed którą będzie toczyło się
postępowanie odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym
(w niektórych instytucjach formularz ten ma różne nazwy, np. wniosek-zapis na sąd polubowny).

Zapraszamy oraz życzymy udanych zakupów.
Jagra

No comments.