ŻYWOTNIKOWIEC JAPOŃSKI      Thujopsis dolabrata

  

                                                                                                                                                                                               

 

 

 

Drzewo wolno rosnące o gęstej i szerokostożkowatej koronie. Dolne gałęzie zwykle pokładają się po ziemi. Pień pokryty czerwonobrązową, łuszczącą się korowiną. Igły zaś ciemnozielone i błyszczące, od spodu posiadają charakterystyczne kredowobiałe plamy. Jest to roślina jednopienna. Znosi ocienienie, lecz rośnie równie dobrze w miejscach nasłonecznionych. Stosuje się ją w kolekcjach specjalnych i do amatorskich ogródków przydomowych.     więcej...
Zapraszamy.