ŚWIERK POSPOLITY   Picea abies     

            

                                                                                                                                                                    


Jedyny krajowy gatunek świerka od zamierzchłych czasów rosnący na terenie naszego kraju. Występuje u nas tylko na niektórych obszarach, w górach oraz w południowej i północno-wschodniej części niżu. Świerk pospolity rośnie bardzo szybko. drzewo wysokości 30-50 metrów, średnicy pnia do 1 metra. Pień prosty, wyraźnie zachowany do wierzchołka. korona bardzo regularna, stożkowata. Gałęzie boczne w wyraźnych piętrach, odstające poziomo lub łukowato wygięte, z podnoszącymi się wierzchołkami. Zróżnicowane pod względem pokroju, siły wzrostu i wybarwienia igieł, znajdują zastosowanie w różnorodnych kompozycjach pokrojowych, zarówno w dużych założeniach ogrodowych, jak i na niewielkich działkach. Znajduje zastosowanie w parkach i innych zadrzewieniach.     więcej...
Zapraszamy.