LIGUSTR POSPOLITY     Ligustrum vulgare
                 

                                                                                                                      

Krzew wysokości do 3 metrów, gęsto ugałęziony, o cienkich, łatwo uginających się starszych gałęziach. Kwiaty obupłciowe, drobne, 4-krotne, białe. Kwitną w gęstych, krótkich wiechach (3-6 cm), pachnące. Kwitnie w czerwcu - lipcu. Owocem jest kulisty pestkowiec podobny do jagody, barwy czarnej, długo utrzymuje się na gałązkach. Krzew wytrzymały na mrozy, suszę, zanieczyszczenia powietrza. Rośnie na każdej uprawianej glebie. Odpowiedni na szpalery. więcej...
Zapraszamy.