KSIĄDZ JERZY POPIEŁUSZKO
 

Kazanie 1. Podczas Mszy za Ojczyznę w kościele   p.w. św. Stanisława Kostki w Warszawie, 28 sierpnia 1983 r.

Kazanie 2. Do młodzieży podczas Mszy za Ojczyznę w kościele p.w. św. Stanisława Kostki w Warszawie 26 lutego 1984

Kazanie 3. Ostatnie kazanie wygłoszone w kościele Polskich Braci Męczennikówna osiedlu Wyżyny w Bydgoszczy, 19 października1984 r.

Fragment wywiadu dla BBC

Strona w Wikipedii o ks. Popiełuszce
Strona filmu fabularnego o ks. Popiełuszce
Parafia p. w. Św. Stanisława Kostki w Warszawie
Program informacyjny prezentujący ustalenia
   odmiennych okoliczności zabójstwa od oficjalnie
   przyjętych przez sąd PRL